ANBI

ANBI

Stichting Gastvrij Markt10 is per 17 mei 2023 door de Belastingdienst aangewezen als een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een gift aan een ANBI, en dus aan ons, mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Beloningsbeleid van onze stichting:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk.

Bestuur:

Voorzitter: W. van Engelenburg

Penningmeester: S. van Holland

Secretaris: M.C. Bossenbroek

KvK nummer: 89977645

RSIN nummer: 865171324

IBAN Bankrekening: NL83 RABO 0353 4368 79

T.n.v. Stichting Gastvrij Markt10